người đăng ký

  1. Nguyễn_Cương

    Netflix đã mất tới 970.000 người đăng ký trong quý 2 vừa qua do vấn đề chia sẻ mật khẩu

    Netflix đã tiết lộ trong báo cáo doanh thu mới nhất của mình rằng nền tảng đã mất người đăng ký trong quý thứ hai liên tiếp sau hơn một thập kỷ tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, gã khổng lồ xem phim trực tuyến vẫn lạc quan vì họ đã có giải pháp để giải quyết vấn đề này. Khi Netflix báo cáo doanh...
Top Bottom