nhìn xuyên tường

  1. Nguyễn_Cương

    Các nhà khoa học sử dụng thành công tín hiệu Wi-Fi để "nhìn" xuyên tường

    Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon đã tìm ra cách "nhìn thấy" con người xuyên qua các bức tường bằng cách sử dụng tín hiệu bộ định tuyến Wi-Fi. Hệ thống có thể phát hiện hình dạng con người ở dạng 3D và diễn giải các chuyển động trong thời gian thực. Nhóm các nhà nghiên cứu...
Top Bottom