nhốt mình

  1. Ryankog

    Người đàn ông nhốt mình trong phòng để livestream suốt 100 ngày, sẵn sàng ở đến 5 năm với giá 5 triệu đô

    Một người đàn ông đã dành 100 ngày đầu tiên của năm 2021 để live stream 24/7 từ một căn phòng bị khóa ở Los Angeles, nhưng anh ta dự định ở đó đến hết cả năm, hoặc thậm chí lâu hơn, nếu anh ta nhận được động lực tài chính phù hợp. Tim C Inzana, 34 tuổi, đã nhốt mình trong nhà kho từ đầu năm và...
Top Bottom