nintendo game boy

  1. Nguyễn_Cương

    YouTuber chơi thành công tựa game GTA 5 trên máy chơi game cầm tay Game Boy 33 năm tuổi

    Game Boy là hệ máy chơi game cầm tay huyền thoại của Nintendo, được phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 31 tháng 7 năm 1989. Đây là hệ máy có tác động lớn đối với ngành công nghiệp game thế giới thời bấy giờ khi sở hữu màn hình đơn sắc và những tựa game đi vào tâm trí của game thủ như Super Mario...
Top Bottom