now in android

  1. HaiiDeas

    Google phát hành 'Now in Android', ứng dụng demo Material You trên Play Store

    Now in Android là một ứng dụng Android đầy đủ chức năng được xây dựng hoàn toàn bằng Kotlin và Jetpack Compose. Nó tuân theo các phương pháp hay nhất về thiết kế và phát triển Android và nhằm mục đích trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà phát triển. Ứng dụng này sẽ giúp các nhà phát...
Top Bottom