nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

  1. Shujang

    Năm đầu tiên nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến: Hơn một nửa thí sinh chọn thanh toán bằng MoMo

    Sau 6 ngày mở cổng thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến 2022 (từ 24/8 đến 17h00 ngày 29/8/2022), đã có 342.000/426.000 thí sinh (chiếm 80%) đăng ký xét tuyển Đại học, Cao Đẳng trực tuyến hoàn thành nộp lệ phí trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, hơn một nửa...
Top Bottom