nước tăng lực

  1. Ryankog

    Người đàn ông bị suy tim sau khi uống 2 lít nước tăng lực mỗi ngày liên tục trong hai năm

    Một báo cáo y tế mới đã kể lại về việc một thanh niên bị suy tim sau khi uống tới bốn lon nước tăng lực mỗi ngày trong hai năm. Các bác sĩ tại một bệnh viện ở London giải thích rằng bệnh nhân đã được chuyển đến chăm sóc đặc biệt sau khi trải qua bốn tháng khó thở trầm trọng, khó thở khi nằm và...
Top Bottom