office insider

  1. TR05

    Mời tải về ISO Office 2016 Insider build 16.0.7070.2019 (x64/x86)

    Mời các bạn tải về file ISO Office 2016 Insider build 16.0.7070.2019 bản 32-bit và 64-bit. Nằm trong chương trình Office Insider, bản build này nhận được nhiều tính năng mới và sớm hơn so với bản Office 2016 chính thức. Những điểm mới có trong lần cập nhật này: Đánh dấu văn bản: Trong...
  2. TR05

    Hướng dẫn tham gia chương trình Office Insider để trải nghiệm các tính năng mới trước khi phát hành

    Microsoft hôm nay đã công bố chương trình thử nghiệm mới mang tên Office Insider, cho phép người dùng Office 365 có thể tiếp cận các tính năng mới nhất của bộ Office trước khi được phát hành rộng rãi. Nếu đang đăng kí sử dụng Office 365 và quan tâm tới các tính năng mới của Office, các bạn...
Top Bottom