olymsafety

  1. Glory Luu

    Olymsafety giới thiệu công nghệ chữa cháy tự động bằng khí blazecut giải pháp tận gốc cho công tác PCCC

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2019 - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp An Toàn OLYM (OlymSafety) đã tổ chức buổi giới thiệu công nghệ chữa cháy tự động bằng khí BlazeCut - giải pháp mang tính cách mạng trong công tác PCCC hiện nay nhờ ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất - tự động hóa...
Top Bottom