one ui 3.1.1

  1. HaiiDeas

    One UI 3.1.1 bắt đầu được cập nhật cho Galaxy S21, Galaxy S21 Plus và Galaxy S21 Ultra

    Trong bản cập nhật bảo mật tháng 8 phát hành hôm 24 vừa qua, Samsung tập trung vá lỗi phát sinh từ phiên bản trước đó, giúp hiệu ứng hoạt ảnh trên thiết bị Galaxy nhanh hơn và bổ sung những tính năng mới từ One UI 3.1.1 cho Galaxy S21, Galaxy S21 Plus và Galaxy S21 Ultra. Như vậy, tính đến thời...
Top Bottom