one ui 6

  1. HaiiDeas

    Samsung mong muốn Google ra mắt Android 14 càng sớm càng tốt

    Trong một thông cáo báo chí gần đây, nhà sản xuất Samsung thể hiện sự tự hào tốc độ triển khai bản cập nhật One UI 5.0 dựa trên Android 13 của mình, đồng thời mong muốn Google ra mắt Android 14 càng sớm càng tốt. Chương trình "mở rộng" của bản cập nhật One UI 5.0 dựa trên Android 13 cho nhiều...
Top Bottom