opera touch

  1. HaiiDeas

    Opera Touch nhận bản cập nhật mới, bổ sung nút hành động nhanh giúp điều hướng thuận tiện hơn

    Mới đây trình duyệt Opera Touch đã nhận bản cập nhật mới, bổ sung thêm Nút hành động nhanh (Fast Action Button), cho phép người dùng điều hướng đến các trang web yêu thích một cách thuận tiện hơn. Với Nút hành động nhanh (Fast Action Button), bạn có thể truy cập nhanh vào các tab gần đây, quay...
Top Bottom