os x 10.11 el capitan

  1. thuanngotau

    Apple lại "vô tình" hé lộ khả năng sẽ đổi tên hệ điều hành OS X thành "MacOS"

    Chúng ta đang ngày càng được chứng kiến nhiều dấu hiệu cho thấy năm nay Apple sẽ có những thay đổi lớn liên quan tới tên gọi của hệ điều hành mà hãng sử dụng cho những chiếc Mac của mình. Cụ thể, tên gọi OS X hiện tại có thể sẽ được đổi tên thành "MacOS". Hé lộ về tên gọi này đã được một lập...
Top Bottom