paint

  1. Ryankog

    MS Paint bất ngờ xuất hiện trên Microsoft Store, có thể sắp cho tải về

    Bốn năm trước, Microsoft đã thông báo rằng họ sẽ đưa ứng dụng Paint nổi tiếng vào Microsoft Store, sau khi thay thế bằng Paint 3D. Kể từ đó, công ty vẫn giữ im lặng về vấn đề này, nhưng có vẻ như cuối cùng họ đã sẵn sàng thực hiện lời hứa của mình. Được phát hiện bởi ALumia, ứng dụng paint phổ...
Top Bottom