partition alloc

  1. Nguyễn_Cương

    Chrome 89 chính thức ra mắt, khởi động nhanh hơn 13%, tiết kiệm RAM lên đến 22% trên cả PC lẫn Android

    Như TECHRUM đã từng đưa tin trong các bài viết trước đó, Google đang phát triển một công nghệ có thể giảm mức tiêu thụ tài nguyên hệ thống của Chrome xuống mức tối thiệu, công nghệ này có tên là PartitionAlloc. Theo trang web của Chromium, PartitionAlloc được hiểu đơn giản là một trình cấp phát...
Top Bottom