pc đồng bộ

  1. Nguyễn_Cương

    Chỉ có 1,44% PC trong môi trường doanh nghiệp đã nâng cấp lên Windows 11, ít hơn cả Windows XP

    Trước khi Windows 11 ra mắt, hệ điều hành này đã vấp phải tranh cãi về các yêu cầu hệ thống khó hiểu của nó như việc cần tới CPU Intel Gen 8 hoặc AMD Zen 2 trở lên khiến việc nâng cấp của người dùng lên Windows 11 mới trở lên khó khăn hơn. Một vài tháng sau khi phát hành chính thức, các dữ liệu...
Top Bottom