persephone

  1. HaiiDeas

    Tổng hợp một số tựa game Android đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store (23/01/21)

    Trên cửa hàng Play Store hiện tại đang miễn phí và giảm giá 38 tựa game mobile khá hấp dẫn trong thời gian ngắn. Bao gồm Penarium, Flockers, A Street Cat's Tale, Slayer Bizarre Shmup PRO, Knight War, The Almost Gone, Persephone, Rebel Cops, Dead In Bermuda, Worms... Mời các bạn tham khảo và...
  2. HaiiDeas

    Tổng hợp một số tựa game Android đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store (01/12)

    Trên cửa hàng Play Store hiện tại đang miễn phí và giảm giá 30 tựa game mobile khá hấp dẫn trong thời gian ngắn. Bao gồm Terra Fighter 2 Pro, Dead Bunker 3, Live or Die - Zombie Survival Pro, Viewport - The Game, R.B.I. Baseball 20, Slayaway Camp, Persephone, FRAMED, Getting Over It with Bennett...
Top Bottom