peta

  1. Mr.X

    Tổ chức PETA muốn God Of War Ragnarök có "Chế độ PETA" để tránh bạo lực động vật

    Theo trang TheGamer, PETA, tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền động vật đã yêu cầu Santa Monica, nhà phát triển của God of War Ragnarök, cung cấp "chế độ PETA" để Kratos có thể… tha mạng cho những con vật mà hai cha con gặp trên hành trình xuyên qua cửu giới. Trong hành trình của mình, Kratos đã...
Top Bottom