phá kỷ lục

  1. HaiiDeas

    Kỷ lục tốc độ internet nhanh gấp 100.000 lần, có thể giúp 10 triệu kênh phát sóng 8K mỗi giây

    Khi nói đến tốc độ, gần như đây là một yếu tố hữu hạn bởi ngay cả ánh sáng cũng có giới hạn về tốc độ. Chỉ có rất nhiều dữ liệu được nhồi nhét vào một tệp và truyền nó trên một đường thẳng. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản các nhà khoa học tìm kiếm những cách thức sáng tạo để di chuyển ngày...
Top Bottom