phạm tuân

  1. thuanngotau

    Nếu không có một bộ đồ phi hành gia, con người sẽ sống được bao lâu trong không gian vũ trụ?

    Không gian vũ trụ là một môi trường hoàn toàn không dành cho sự sống. Trong trường hợp phải thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian, các nhà du hành vũ trụ đều được trang bị những bộ đồ phi hành gia rất cồng kềnh để bảo vệ bản thân. Vậy câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể con người nếu...
Top Bottom