phần mềm quản lý sản xuất

  1. Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing): làm thế nào để tinh gọn? Case study của Toyota về Sản xuất tinh gọn

    Chưa bao giờ tính hiệu quả lại quan trọng đối với ngành sản xuất hơn lúc này. Điều này đặc biệt đúng ở những khu vực có chi phí kinh doanh cao hơn khiến nhiều nhà sản xuất gặp bất lợi trong cạnh tranh với các đối tác toàn cầu ở những nơi khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Làm...
  2. Phần mềm quản lý công việc sản xuất tốt nhất hiện nay

    Sản xuất là một trong những ngành đòi hỏi phải có sự nhịp nhàng giữa các bộ phận để tránh phải sự cố ở một bộ phận nào đó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cả một quy trình sản xuất. Vì thế ngành sản xuất cần phải có sự quản lý chặt chẽ để không làm ảnh hưởng đến công việc chung của mỗi bộ phận trong...
Top Bottom