phần mềm quản lý thiết bị

  1. Leozz

    Giới thiệu Phần mềm Quản lý bảo trì Cloud dành cho mọi doanh nghiệp

    Phần mềm quản lý bảo trì là một trong những công cụ có thể thay đổi hoàn toàn hoạt động kinh doanh theo hướng tốt hơn. Đặc biệt, trong số đó phần mềm quản lý bảo trì Cloud được xem là công cụ cách mạng hóa công việc bảo trì hiện nay. Một phần mềm CMMS Cloud miễn phí sẽ giúp doanh nghiệp có cơ...
  2. Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị SpeedMaint

    SpeedMaint Cloud CMMS là phần mềm quản lý bảo trì thiết bị máy móc cho doanh nghiệp, tiên phong trên nền tảng Điện toán đám mây. Lãnh đạo hay bộ phận ký thuật có thể dễ dàng quản lý toàn bộ máy móc mọi lúc mọi nơi, ngay trên website. - 100% ứng dụng công nghệ Cloud: giúp quản lý máy móc, thiết...
Top Bottom