phần mềm quay phim màn hình

  1. lehoayenvu

    Mirillis Action 3.9.6 Quay phim màn hình máy tính

    Mirillis Action! ứng dung quay quay, ghi video màn hình thời gian thực của máy tính với chất lượng video HD, 4K tuyệt vời. Với Action! Bạn có thể ghi lại các video trên web, gameplay của bạn, hiển thị khung hình trò chơi, thêm lời bình luận âm thanh trực tiếp để tạo các hướng dẫn có chất lượng...
Top Bottom