phần mềm vẽ trên destop

  1. tinhoc2019

    Phần mềm vẽ trên Destop – Epic Pen v3.9.114 Pro

    Epic Pen là một chương trình máy tính để bàn cho Windows cho phép bạn vẽ trong bất kỳ cửa sổ nào của một ứng dụng hoặc tệp đang mở. Thoạt nhìn, có vẻ như chức năng của tiện ích bị hạn chế, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Bạn có thể sử dụng Bút Epic trong các tình huống khác nhau, ví dụ...
Top Bottom