photoshop crack

  1. Nguyễn_Cương

    Cộng đồng mạng phát sốt trước AI mở rộng hình ảnh của Photoshop, bạn đã thử chưa?

    Gần đây, Adobe đã phát hành một tính năng Photoshop có tên "Generative Fill", cho phép người dùng mở rộng hình ảnh ra ngoài phạm vi ban đầu của nó. Tóm lại, công cụ này là một phần của mô hình tổng hợp hình ảnh Firefly của Adobe. Người dùng có thể mở rộng các cạnh của ảnh theo bất kỳ hướng nào...
  2. Nguyễn_Cương

    Adobe chuẩn bị cung cấp phiên bản web của Photoshop miễn phí cho tất cả mọi người

    Adobe Photoshop, một trong những ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh và hiệu ứng đặc biệt vô cùng phổ biến hiện nay, chuẩn bị được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai có tài khoản Adobe dưới dạng web. Theo đó, Adobe hiện đang thử nghiệm một phiên bản Photoshop miễn phí để sử dụng. Bản dùng thử chỉ giới hạn...
Top Bottom