pickling clipboard

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft thử nghiệm tính năng Pickling Clipboard mới, giúp Chrome, Edge copy - paste nhiều định dạng file hơn

    Microsoft đang phát triển một tính năng mới có tên “Picking Clipboard” sẽ thay thế cho tính năng clipboard thông thường trên các trình duyệt web Microsoft Edge và Chrome. Bản cập nhật mới dự kiến sẽ cải thiện tính năng copy - paste trên cả Windows 10 và Windows 11. Thay đổi này đặc biệt hữu ích...
Top Bottom