pin iphone 13

  1. Nguyễn_Cương

    Pin của iPhone 13 Series lớn hơn tới 20%, trở thành dòng iPhone đầu tiên có thời gian sử dụng Pin dài nhất

    Một trong những nâng cấp lớn mà Apple đã đặc biệt nhắc tới trong iPhone 13 Series mới vừa ra mắt đó chính là việc thời gian sử dụng Pin sẽ lâu hơn ở cả bốn mẫu iPhone 13 mới, từ Mini cho đến Pro Max. Năm nay, iPhone 13 Pro Max được trang bị dung lượng Pin lớn nhất với mức tăng 20% so với iPhone...
Top Bottom