play movies & tv

  1. HaiiDeas

    Google Play Store sẽ loại bỏ tab Play Movies & TV

    Bên cạnh kho lưu trữ hàng triệu app Android, CH Play còn là nơi để bạn tìm kiếm và mua phim, sách điện tử hoặc Audio Book chất lượng. Tuy nhiên, trong thời gian tới Google sẽ loại bỏ hai tab Play Movies & TV khỏi cửa hàng ứng dụng di động. Đây là thông báo mới nhất từ Google, Play Movies & TV...
Top Bottom