poly network

  1. Nguyễn_Cương

    Đánh cắp 600 triệu USD tiền ảo rồi trả lại, hacker được công ty bị hack mời làm cố vấn an ninh

    Vào tuần trước, hơn 600 triệu USD tiền ảo đã bị một hacker đánh cắp nhờ khai thác lỗ trong trong Poly Network, một nền tảng giao dịch tiền ảo giữa các blockchain khác nhau. Tuy nhiên một chuyện "hoang đường" đã bất ngờ xảy ra khi hacker bất ngờ trả lại gần như tất cả số tiền ảo bị đánh cắp. Cụ...
Top Bottom