power apps

  1. fptsmartcloud

    Power Apps và những điều cần biết – Phần 2

    Trong phần 1 của bài viết về Power Apps, FPT Smart Cloud đã giới thiệu chi tiết Power Apps là gì cũng như những tính năng, lợi ích mà ứng dụng này mang lại cho doanh nghiệp. Phần 2 của bài viết sẽ đi sâu vào phân tích cấu trúc khung của các component trong Power Apps. #FPTSmartCloud...
  2. fptsmartcloud

    Power Apps và những điều cần biết – Phần 1

    Bạn mong muốn tìm một ứng dụng có thể hỗ trợ tối ưu hóa các công việc của doanh nghiệp? Vậy thì Power Apps chính xác là câu trả lời bạn đang tìm kiếm! #FPTSmartCloud #MicrosoftGoldPartner #CSP #Microsoft365 #PowerApps #MicrosoftSecurity #DaotaoungdungMicrosoft...
Top Bottom