prologue

  1. HaiiDeas

    Cha đẻ PUBG chia sẻ về Prologue, dự án game mới lấy chủ đề sinh tồn thế giới mở

    PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) là một trong những tựa game thành công và có tầm ảnh hưởng nhất từng được tạo ra chỉ bốn năm sau khi phát hành. Giám đốc Brendan Greene, đồng sáng tập và cũng là cha đẻ của tựa game này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sản phẩm thuộc thể loại battle...
Top Bottom