propertyguru

  1. Shujang

    Hội nghị Thượng đỉnh bất động sản châu Á PropertyGuru 2021: Đẩy mạnh cách mạng hóa dữ liệu

    Tập đoàn Công nghệ Bất động sản hàng đầu châu Á PropertyGuru vừa khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Bất động sản (BĐS) châu Á PropertyGuru dưới hình thức trực tuyến vào ngày 8/12/2021. Hội nghị diễn ra trong vòng 1 tháng và sẽ bế mạc vào ngày 8/1/2022. Với chủ đề “Cách mạng Dữ liệu”, hội nghị trực...
Top Bottom