proshot camera

  1. HaiiDeas

    Đang miễn phí phí ProShot, ứng dụng chụp ảnh chuyên nghiệp dành cho Android và iOS trị giá 115K

    Hiện tại, nhà phát triển Rise Up Games đang miễn phí ứng dụng chụp / quay video nâng cao Proshot trị giá 115k cho cả Android và iOS. Ứng dụng này cung cấp cho bạn các tùy chỉnh nâng cao cho camera như thiết lập tốc độ màn chập, điều chỉnh ISO, mức cân bằng trắng,... với một giao diện đơn giản và...
Top Bottom