ps3

  1. Nguyễn_Cương

    Xuất hiện nhiều ứng dụng lừa đảo "đội lốt" trình giả lập PS3, thậm chí PS4 cho Android trên Google Play

    Các ứng dụng giả lập console trên Android gần đây ngày càng trở nên phổ biến khi mà nhiều smartphone và tablet Android tầm trung cũng đủ mạnh để giả lập rất nhiều hệ máy console cũ như PS1, PSP, Dreamcast,v.v....Tuy nhiên do chưa có ứng dụng giả lập console chính thống nào từ một nhà phát triển...
  2. pusoka

    Best Ps3 Emulator & How to Play Ps3 on Android & PC

    Playing PS3 games on an Android Smartphone is easy at this time thanks to the PS3 Emulator Application. Next TechTanker will share how to use the PS3 Emulator on Android, this PS3 Emulator support for all Smartphones running the Android operating system, both Android from the old version to...
Top Bottom