quảng cáo được cá nhân hóa

  1. Hải Hài Hước

    iOS 15 sẽ nhắc người dùng bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên App Store

    Bắt đầu từ phiên bản iOS 15 trở đi, Apple nhắc nhở người dùng bật hoặc tắt chức năng Quảng cáo đã cá nhân hóa trên của hàng App Store thông qua ID Apple, thay vì kỳ hoạt mặc định sau khi cài đặt lại hoặc nâng cấp phần mềm hệ thống. Trong trường hợp bạn chưa biết thì Quảng cáo được cá nhân hóa...
Top Bottom