quattrandaochieu

  1. dentlclighting

    Quạt trần đảo chiều sử dụng cho mùa đông

    Quạt trần đảo chiều sử dụng cho mùa đông 1. Quạt trần đảo chiều là gì ? Quạt trần đảo chiều là loại quạt có thể quay thuận và ngược chiều kim đồng để có thể làm mát vào mùa hè, vừa có thể tạo ra luồng không khí thông thoáng vào mùa đông. Hai chức năng này đều được tính toán và đưa vào trong...
Top Bottom