quay về giao diện facebook cũ

  1. hoangphuong95

    Cách đưa Facebook trở lại giao diện cũ vô cùng đơn giản

    Giao diện mới của Facebook đang không nhận được nhiều thiện cảm từ phía người dùng. Hiện nay, Facebook đã thay đổi đồng loạt giao diện ứng dụng của người dùng. Rất nhiều bạn đã tìm cách trở về với giao diện cũ. Thời gian trước, Facebook chỉ cho phép họ quay về trong thời gian ngắn (khoảng 48h)...
  2. Hải Hài Hước

    Cách quay về giao diện Facebook cũ, đồng thời chặn thông báo và yêu cầu cập nhật phiền phức

    Theo thông báo từ Facebook, mạng xã hội này sẽ chính thức cập nhật thiết kế mới cho phiên bản web bắt đầu từ tháng 9. Mặc dù vẫn còn nhiều người dùng "được" quay về giao diện cũ trong vòng 48 tiếng, nhưng phần lớn đã bị "ép" sử dụng luôn bố cục mới làm mặc định! Tuy nhiên, nếu như cảm thấy không...
Top Bottom