quốc gia

  1. Nguyễn_Cương

    Danh sách 24 quốc gia có người dân nghiện smartphone nhất thế giới, Trung Quốc đứng đầu

    Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill, Canada đã đưa ra một nghiên cứu về việc sử dụng smartphone của gần 35.000 người tại 24 quốc gia trên thế giới từ năm 2014 đến năm 2020. Bài báo nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí Computers in Human Behavior. Đánh giá từ các kết quả nghiên cứu...
Top Bottom