quét khuôn mặt

  1. Nguyễn_Cương

    Các nhà khoa học phát hiện ra lỗ hổng xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt của Windows Hello

    Công nghệ xác thực sinh trắc học đang được áp dụng nhanh chóng trong thời đại 4.0 hiện nay khi các mẫu smartphone hay laptop trang bị các công nghệ bảo mật sinh trắc học mới nhằm thay thế mật khẩu như trước, giảm thiểu rủi ro bảo mật vốn có khi sử dụng mật khẩu. Một trong những hệ thống xác...
Top Bottom