qun mt khu my mac

  1. Hải Đại Bàng

    Làm gì khi quên password trên máy Mac?

    Hôm nay mình "nâng cấp" OS cho chiếc Macbook từ Mavericks lên Yosemite thì gặp trục trặc nhỏ đó là khi ở Mavericks thì password sử dụng trên máy là trống (blank), tức là khi máy yêu cầu nhập pass thì không cần nhập gì và chỉ cần Enter (khác với khoảng trắng - space). Tuy nhiên trên OS X 10.10...
Top Bottom