quy định thời gian chơi game

  1. HaiiDeas

    Quy định giới hạn thời gian chơi game đối với trẻ em tại Trung Quốc đang bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo

    Theo Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc (CAC), hơn 12.000 trường hợp gian lận trực tuyến nhằm chống lại quy định về thời gian chơi game dành cho trẻ em đã được phát hiện và xử lý. Trong đó nổi bật nhất là các trường hợp bị kẻ xấy lợi dụng lòng tin, sự ham muốn có thêm nhiều thời gian...
Top Bottom