quy tắc app store

  1. HaiiDeas

    Apple áp dụng quy tắc mới cho App Store, yêu cầu ứng dụng phải có chức năng "xóa tài khoản"

    Theo thông báo gần đây từ Apple gửi tới các nhà phát triển về một quy tắc mới trên App Store, tất cả các ứng dụng hỗ trợ tạo tài khoản bắt buộc phải có chức năng cho phép người dùng xóa tài khoản. Sau khoảng thời gian hỗ trợ kéo dài đến 30 tháng 6 vừa qua, kể từ hôm nay trở đi, táo khuyết sẽ gỡ...
Top Bottom