quyền sửa chữa

  1. Hải Hài Hước

    FTC thông qua chính sách Quyền sửa chữa nhằm giảm sự "độc quyền" từ các nhà sản xuất như Apple

    Trong tháng 5, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã công bố một bản báo cáo về "các hạn chế sửa chữa chống cạnh tranh" ở Hoa Kỳ, bao gồm cả những vấn đề liện quan đến Apple. Sau đó, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh cho FTC để tạo ra các quy tắc Quyền sửa chữa mới, quá trình này đã bắt đầu bằng...
Top Bottom