ram laptop

  1. Nguyễn_Cương

    Tư vấn chọn dung lượng RAM phù hợp với PC, Laptop để chơi game, làm việc, giải trí vào năm 2021

    RAM là một trong những thành phần quan trọng nhất trong bất kỳ chiếc PC, laptop nào, kể cả đắt hay rẻ, vì nó cung cấp cho PC, laptop của bạn khả năng lưu trữ thông tin trong thời gian ngắn hạn. RAM nhanh hơn nhiều so với ổ cứng thông thường, cho nên PC, laptop sử dụng tốc độ đó để tải dữ liệu...
Top Bottom