recovery iphone

  1. NghiemVoABC

    Cách vào Recovery khi iPhone bị liệt phím với công cụ REIBOOT

    Thông thường, chúng ta sẽ cần đến các tổ hợp phím bấm để truy cập vào Recovery trên iPhone. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là liệu bạn có đủ sức nhớ hết tất cả tổ hợp trên các dòng máy. Đó là chưa kể trường hợp iPhone của bạn bị hư hỏng các phím bấm chẳng hạn... Thì lúc này, làm thế nào để truy cập vào...
Top Bottom