review find x3 pro

  1. Sanghi

    Đánh giá OPPO Find X3 Pro 5G: màn hình vượt chuẩn và camera hiển vi ấn tượng

    OPPO nên đáng được khen với những nổ lực của họ dành cho việc tạo ra những chiếc điện thoại không đi theo lối mòn. Find X rất tuyệt, Find X2 khác đi nhưng cũng rất tuyệt, nhưng nếu tiếp tục duy trì những thứ đã từng làm thì không phải là OPPO Find, thương hiệu này tiếp tục một lần nữa làm mới...
Top Bottom