review oneplus nord

  1. Sanghi

    Đánh giá OnePlus Nord 5G: Có nhiều điểm tốt, nhưng Oxygen OS là điểm tốt nhất

    Dù là một thương hiệu chính hãng gần như mới hoàn toàn, nhưng sự xuất hiện của OnePlus Nord như một làn gió mới ở phân khúc giá mà vốn chẳng còn quá nhiều sự lựa chọn. OnePlus Nord có một cách tiếp cận mới lạ dành cho một sản phẩm cận cao cấp mà người dùng sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhiều...
Top Bottom