revil

  1. HaiiDeas

    Nhóm tấn công ransomware vào hệ thống Kaseya và đòi 70 triệu USD tiền chuộc đột ngột "biến mất"

    Vào ngày 4 tháng 7, một cuộc tấn công ransomware đã nhắm vào các tổ chức sử dụng phần mềm quản lý từ xa do công ty Kaseya VSA cung cấp. REvil, nhóm hacker nhận trách nhiệm về sự việc này đã lên tiếng và yêu cầu 70 triệu USD tiền chuộc, đồng thời tuyên bố đã khóa hàng triệu thiết bị trên toàn thế...
Top Bottom