rootkit uefi

  1. HaiiDeas

    Nhiều mainboard của Gigabyte và Asus chứa phần mềm độc hại trong nhiều năm mà không ai biết

    Gần đây, các nhà nghiên cứu tại Kasspersky đã phát hiện ra một rootkit UEFI chứa phần mềm độc hại (có tên CosmicStrand) trong firmware bo mạch chủ của Gigabyte và Asus. Nguồn gốc được xác định là của một nhóm hacker Trung Quốc không rõ danh tính. Theo các nhà nghiên cứu cho biết, "CosmicStrand"...
Top Bottom