rufus 3.16

  1. Nguyễn_Cương

    Công cụ Rufus chính thức cho phép người dùng "Bypass" TPM 2.0 và Secure Boot khi tạo USB cài Windows 11

    Rufus là một công cụ tuyệt vời để người dùng có thể tạo USB cài Windows bằng file ISO. Công cụ này đơn giản, dễ dùng và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí cho nên hàng triệu người dùng PC, laptop trên thế giới thường sử dụng Rufus để cài đặt bất cứ phiên bản Windows nào. Sau khi Windows 11 chính...
Top Bottom